fbpx

קטגוריה: כלים דיגיטלים לניהול זמן בעסק

כלים דיגיטלים לניהול זמן בעסק

איך לעבוד עם תינוקת בבית? סיכום שנת 2019

זה אפשרי לעבוד כשיש תינוקת בבית?העסק יכול להתקיים? זה לא קשה מידי?כל התשובות כאן:זה לא סוד שאת רוב שנת 2019 העברתי בין טיטולים ומוצצים ותוך

כלים דיגיטלים לניהול זמן בעסק

סיכום שנת 2018 ותכנון ל-2019

הרהורים של תחילת השנה  בכל שנה אני עושה לעצמי סיכום של השנה הקודמת ותכנון של השנה הקרובה. לפני שנה בינואר התלהבתי ושמחתי שעמדתי בכל היעדים