fbpx

פוסט: איך לחבר בין קארדקום לרב-מסר?

יש לכם חשבו ן בקארדקום ואתם רוצים שמי שנרשם יעבור אוטומטית למערכת הדיוור רב-מסר או למערכת אחרת?

רוצים שכל מי שמשלם לכם על קורס דיגיטלי או שירות יעבור לרב-מסר?

הנה הסבר איך עושים את זה.

איך לחבר בין קארדקום לרב-מסר?

כדי להתחיל בחיבור של מי שנרשם בקארדקום לרב-מסר יש צורך ב:

חשבון במערכת רב-מסר

חשבון בקארדקום

לכתוב לתמיכה של רב-מסר מייל ולבקש שישלחו טוקנים לקארדקום.

אחרי שיש את כל זה – אפשר להתחיל!

איך עושים?
1. נכנסים לרב-מסר יוצרים רשימה שאלייה יעברו הנרשמים.
2. נכנסים לקארדקום – הגדרות- הגדרות דף אישורית זהב- התחברות למערכות חיצוניות.
בוחרים את מערכת הדיוור רב מסר 
(או מערכת אחרת)
3. מכניסים את שם המשתמש שלכם ברב-מסר ואת הטוקן והסוד שקיבלתם מהתמיכה. 

4. נכנסים בקארדקום לפעילות שוטפת הגדרות דף אישורית זהב ושם בהגדרות של דף המכירה של קרדקום מגדירים תחת רשימות תפוצה את הקבוצה שאלייה רוצים שמי ששילם יעבור.

זה הכל 🙂